PER-K®

PER-K® Essentials for Success

Annemijn is ook PER-K katalysator en daardoor bevoegd om als mensen in het bedrijfsleven te faciliteren.

PER-K………… Essentials for Success.
Onderzoek heeft uitgewezen dat ons gedrag voor minstens 95% wordt gestuurd door onderbewuste impulsen en slechts 5% door wat wij bewust willen.
Om een succesvol en goed lopend bedrijf te hebben en daarin succesvolle, duurzame en blijvende veranderingen te creëren die nodig zijn om dit te bewerkstelligen, is het daarom noodzakelijk om je onderbewuste programmering, dus overtuigingen, op één lijn te zetten met jouw bewuste doelen.

Met PER-K krijg je een groter inzicht in jouw eigen rol als coach, trainer of ondernemer.

Items om met PER-K aan te pakken zijn:

• Sneller succes te bereiken
• Een cultuur te scheppen die veranderingen verwelkomt en accepteert
• Implementatie te versterken van alle trainingen en coaching sessies
• Onderbewuste overeenstemming te creëren bij individuen met betrekking tot bedrijfsdoelen
• Resultaten en omzet te verhogen
• Uitzonderlijk leiderschap binnen de hele organisatie uit te breiden
• Op effectievere wijze te communiceren
• Team of groepsinteractie te verbeteren
• Een mentaliteit creëren dat ziekteverzuim verlaagd
• Passie en toewijding nieuw leven in te blazen
• De angsten en beperkingen te overwinnen die jou tegenhouden om te kunnen doen waarvan jij weet dat jij kunt doen!

Specifieke toepassingsgebieden zijn:

Uitzonderlijk leiderschap bekrachtigt je om het hoogste niveau van leiderschap te bereiken. De latente, onderbewust verborgen talenten krijgen alle ruimte zich te ontwikkelen. Door onderbewuste overtuigingen in overeenstemming te brengen met bewuste doelen, kan alles wat effectief leiderschap in de weg staat, geëlimineerd worden. Je krijgt voorbeelden van overtuigingen die je kunt integreren. Je ontwikkelt tevens de vaardigheid om op maat gesneden overtuigingen zelf te formuleren en te implementeren.

Excellent management helpt je om in plaats van gewoontereacties te vertonen, de kracht van de onderbewuste geest in te zetten om op constructieve wijze te reageren op situaties. Wanneer onderbewuste overtuigingen ingaan tegen bewuste doelstellingen, komen zelf ondermijnende gedachten op en wordt zelf-saboterend gedrag getoond. Gewoonten zijn automatisch gedrag.
Door het PER-K proces wordt excellent management stap voor stap toegankelijk door je onderbewuste overtuigingen overeen te stemmen met je gewenste doelen. Constructieve onderbewuste overtuigingen vormen de basis voor creatieve en opbouwende gedachten en gedrag.

Verhoogde Verkoopresultaten: is ontworpen om de effectiviteit van bestaande vaardigheidstrainingen in de verkoop te verhogen en te ondersteunen. Je leert je onderbewuste geest in overeenstemming te brengen met hun beoogde doelen.
Succesvolle mensen hebben meer ‘ik kan’ dan ‘ik kan niet’ overtuigingen. Dit psychologische voordeel kan het verschil maken tussen een goede en een excellente verkoper. Door ondermijnende onderbewuste overtuigingen te vervangen door bewust nagestreefde doelstellingen, wordt zelf-saboterend gedrag veranderd in succes bevorderend optreden. Leer hoe succes een ‘self-fulfilling prophecy’ wordt in plaats van een dagelijkse strijd!

Effectieve Communicatie helpt jou je mogelijkheden tot communicatie met individuen en groepen uit te breiden.
Het ontwikkelt meer samenwerking tussen de linker- (logische) en de rechter- (emotionele) hersenhelft. Door de verbinding tussen beide hersenhelften te verstevigen, worden evenwichtige communicatiepatronen verankerd. Mensen die succesvol communiceren, gebruiken in contact met anderen zowel hun logica als hun emoties. Dat verhoogt hun effectiviteit. Leer door middel van ‘Effectieve Communicatie’ je storende overtuigingen te vervangen door overtuigingen die je communicatievaardigheden uitbreiden.

Teambuilding helpt jou je persoonlijke normen, waarden en overtuigingen af te stemmen op effectieve groepsinteracties.
Meestal gedragen mensen zich in een groep op dezelfde wijze als ze zich thuis in hun familie (hebben) gedragen. Dikwijls is dergelijk gedrag inadequaat in de professionele sfeer. Je leert je bewust te worden van je gedrag en je zodanig op te stellen dat je op je eigen wijze kunnen aansluiten. Effectieve tems werken op basis van vertrouwen, wederzijds respect en engagement ten aanzien van samen gedragen doelstellingen. Om deze essentiële kwaliteit in een groep te verhogen en mensen te ondersteunen zichzelf daarin te ontplooien, leer je jouw onderbewuste overtuigingen op één lijn te brengen met de bewust nagestreefde waarden en gedrag.

Gezondheid en Welzijn rust de je toe om meer respect en “zelf verstaan” te ontwikkelen over de samenhang tussen lichaam en geest. Stress en toxische overtuigingen kunnen een dramatisch effect hebben op onze psychische en fysische gezondheid. Je krijgt toegang tot overtuigingen die hun immuunsysteem op punt stellen. Doel is een ‘immuun-competentie’ te ontwikkelen. Meer welzijn betekent meer productiviteit, minder ziekteverzuim en verminderd gebruik van de gezondheidszorg. Minder afwezigheid heeft dus meer productiviteit en minder kosten tot gevolg. Exploreer de verbinding tussen lichaam en geest, en geniet van een verbeterde gezondheid, geluk en daadkracht voor jezelf en voor werknemers.

Stress omzetten in succes geeft je de mogelijkheid de voornaamste stressoren in je leven te identificeren, zowel persoonlijk als professioneel. Door het PER-K ‘hele-brein’ proces te gebruiken, leer je de energie die verloren gaat door stress, te gebruiken om constructieve oplossingen voor hun problemen te vinden. De sleutel tot succes is moeilijkheden als kansen zien, als uitdagingen die de creativiteit prikkelen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.